Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mầm non Quang Trung tiền thân là nhóm trẻ liên cơ được thành lập từ những năm 1978 tại Mỏ Măng Gan, Quang Trung, Trà Lĩnh Cao Bằng. (Nay thuộc xóm Bản Ga, Roỏng Khuất) có 3 nhóm trẻ, 1 lớp mẫu giáo ,có 60 cháu và 7 giáo viên, trực thuộc trường PTCS Quang Trung. Năm 1990 giảm xuống còn 2 nhóm trẻ, 1 lớp mẫu giáo, 4 giáo viên. từ năm 1994 đến năm 2003 trường Tiểu học Quang Trung được tách riêng, từ đó các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo thuộc 2 trường Tiểu học Quang Trung và Tiểu học Roỏng Khuất với tổng số 1 nhóm trẻ, 4 lớp mẫu giáo, 100 học sinh và 7 giáo viên. Năm 2004 trường mầm non Quang Trung được thành lập gồm có 3 điểm trường ( điểm trường chính, phân trường Pác Rình, phân trường Mỏ). Lúc đó có 1 hiệu trưởng, 6 giáo viên, 135 cháu.