GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Cao Bằng

Email:  cbg-tralinh-mnquangtrung@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

1. Mô hình hoạt động: chăm sóc giáo dục trẻ từ 24 tháng đến 72 tháng

2. Đội ngũ giáo viên: Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, UBND huyện, Đảng ủy - UBND Xã Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo điều lệ trường mầm non. Có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn đạt 75%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên.

3. Mục tiêu đào tạo: Giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời 

4. Phương châm giáo dục: Sự phát triển của bé từ những năm tháng đầu đời, phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội. Thấu hiểu điều này, Mầm non Quang Trung luôn đồng hành cùng cha mẹ trong việc nuôi dạy con trẻ, với phương châm giáo dục mà Nhà trường luôn theo đuổi: Dạy tận tình, chăm tận tâm; Phương Pháp giáo dục theo chuẩn.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, đổi mới được nội dung, phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học.
- Tổ chức tốt các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chuyên đề…

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Quang Trung